Yükleniyor...

Sulu ve Kuru Kimyevi Tozlu Yangın söndürme Sistemleri

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Köpük; köpük konsantresi, su ve havadan oluşur. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel risk taşıyan, depolama tankları, tanker dolum sahaları, gibi alanlarda düşük yayılımlı köpüklü sprinkler sistemleri uygulanabilir.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

       “KÖPÜK”  bazlı söndürme sistemlerinin çeşitleri Sentetik bazlı, protein bazlı, film oluşturucu ve alkole dayanıklı gibi söndürme sistemleri; daha çok yakıt ve yanıcı sıvı yangınlarının söndürülmesinde kullanılmaktadır.

Otomatik veya manuel olarak aktive edilebilen sistem tipleri vardır. Genellikle sprinkler sistemlerinde, yangın dolaplarında, köpük monitörlerinde, köpük jeneratör sistemlerinde . Köpük ajanı   kullanılmaktadır.

Tümü onaylı olan ve EMA SİSTEM  tarafından tedarik edilen, uygulaması  , montajı ve periyodik bakımları gerçekleştirilen köpük sistemi malzemelerinin tasarımında ise,           VDS – Almanya onaylı hidrolik hesap programları kullanılmakta ve müşteriye tüm veriler  teslim edilir.

 

Başlıca Kullanım alanları:

 • Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum istasyonları
 • Akaryakıt dolum istasyonları
 • Uçak ve helikopter hangarları
 • İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve depolama tesisleri
 • Yanıcı – parlayıcı kimyasal madde üretim tesisleri ve depoları
 • Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal madde tankları
 • Tersanelerde iskele ve marinalar
 • Rafineriler
 • Orman yangınları

 

Köpük Konsantrasyonları

EMA SİSTEM  tarafından tamamı uluslar arası onaylara sahip olarak tedarik ettiğimiz köpük konsantrasyonları köpüğün cinsine , özelliğine, köpüğün genleşme oranına  , kullanılacağı risk grubuna, , yangını söndürme süresine ve köpüğün geri yanma süresine göre seçilip, projeye göre en uygun ve en maliyetsiz çözümler getirilmektedir.

Köpük konsantrasyonu Genellikle %3 ve %6 oranında kullanılan, genleşme oranına göre 3 ana sınıf altında belirlenmektedir;

1- Az genleşmeli köpük türleri - Genleşme oranı: 1/1 – 20/1

2- Orta genleşmeli köpük türleri - Genleşme oranı: 20/1 – 200/1

3- Yüksek genleşmeli köpük türleri - Genleşme oranı: 200/1 – 800/1

 

Köpük özütlerinin ,  Havayla temas almadığı ve tanımlanan depo koşullarında saklandığı sürece tam 15 yıl ömrü olduğu garantisi verilmektedir. Köpüklü söndürme sistemlerinin çeşitlerine göre kullanılacak köpük konsantrasyonu da değişir.

Müşteri özel şartnameleri yahut kullanılacak yerin cinsine göre tarafımızdan

TS EN 1568 onayına sahip,

FM onaylı

UL Listeli

Lloyd onaylı

NATO sertifikalı ; olarak temin edilebilmektedir.

 

Köpüklü Sprinkler Sistemleri

 

          EMA SİSTEM olarak İsviçre ve yurtiçinden imal ettiğimiz köpük konsantrasyonlarını kullanarak dizayn ettiğimiz, köpüklü sprinkler sistemleri hidrolik hesapları , ölçüm ve projelendirmeleri için VDS-Almanya onaylı hidrolilk hesap programı ile hazırlanmaktadır.

Köpüklü sprinkler sistemleri, mekanın risk sınıfına ve maliyet analizlerine bağlı olarak; ıslak borulu köpüklü sprinkler sistemleri ve kuru borulu köpüklü sprinkler sistemleri olarak dizayn edilebilmektedir. Sitemlerimizde genelde AFFF köpük tipi kullanılmaktadır.

Kimyasalların bulunduğu alanlarda genellikle köpüklü söndürme sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemlerde  boşaltma elemanı olarak köpük nozulu kullanılmaktadır.

Başlıca kullanım alanları;

 • İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve depolama tesisleri
 • Yanıcı – parlayıcı kimyasal madde üretim tesisleri ve depoları
 • Uçak ve helikopter hangarları
 • Akaryakıt dolum istasyonları
 • Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal madde tankları
 • Tersanelerde iskele ve marinalar
 • Rafineriler
 • Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum istasyonları

 

    Köpük Jenaratörleri

 

  EMA SİSTEM olarak İsviçre ve yurtiçinden imal ettiğimiz köpük konsantrasyonlarını kullanarak dizayn ettiğimiz  , köpük jeneratörü sistemlerinin hidrolik hesapları , ölçüm ve projelendirmeleri VDS-Almanya onaylı hidrolilk hesap programı ile oluşturulmaktadır.

 

Köpük jeneratörlü sistemler; hacimlerinin büyük bölümünün köpükle doldurulması gerekli olan alanlara uygulanır. Sistemin amacı, yüksek genleşmeli köpük konsantrasyonları kullanılarak, oluşan köpüğün yüksek oranlarda genleşmesini sağlayıp, hacmin içini köpükle doldurmak ve bunun sayesinde yangının havayla ilişkisini ve temasını kesip yangını söndürmektir. Yanma hızı çok yüksek olan hacimlerde kullanılması ve de   dizaynlar NFPA11 standartları baz alınarak yapılması tavsiye edilir.

Helikopter hangarları ve uçak hangarları projelerinde oldukça sık kullanılan bir ekipmandır.

Hangar söndürme sistemleri için en ideal sistemlerdir.

 

 

Köpük Monitörleri

 

, istenilen basınç ve debi değerlerine ulaşmış köpük – su konsantrasynunu yangın bölgesine uygulamak için Köpük monitörleri kullanılmaktadır. Genellikle tank sahaları ve petro kimya tesisleri gibi, yangın çapı geniş  olabilecek yerlerde kullanılmaya uygundurlar.

Köpük monitörü (su topu) 'nün köpük-su konsantrasyonunu fırlatma mesafeleri yüksek olduğundan, bu tür yangınlara uzaktan müdahale için kullanımları oldukça uygundur.

Ayrıca köpüklü söndürme sistemleri içinde etkili kullanım araçlarından biridir...