Yükleniyor...

Sulu ve Kuru Kimyevi Tozlu Yangın söndürme Sistemleri

SULU TİP SPRİNKLER YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Sulu tip sprinkler söndürme sistemleri; Yangın hidrantı, Yangın (söndürme) dolabı, Yangın söndürme hortumu, sprinkler, vanalar ve Yangın söndürme tesisatından oluşmaktadır.

SULU TİP SPRİNKLER YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Yangına direk   etki etmesi ve doğada  kolayca  bulunabilmesi  nedeniyle, B,D ve E sınıfı yangınlar dışında su  en çok kullanılan söndürme sitem  kaynağıdır Firmamız mühendislik bölümü tarafından, , yangın dolapları sistemleri , sprinkler sistemleri , hidrant sistemleri ve diğer sulu söndürme sistemlerinin dizaynları ayrı ölçütlere göre yapılmakta  süpervizörlükleri  ve montaj-bakımı yapmaktadır.

VDS – Almanya onaylı hidroik hesap programlar , dizayn edip tasarlanacak olan sistemlerin hidrolik hesap ve projelendirmeleri için kullanılmaktadır. Yangın Yönetmeliği kuralları dizaynlarımız  için öncelikli olarak esas alınmakta olup, NFPA standartları ve EN standartları ise  yönetmeliğin yetersiz olması durumunda baz alınır.

Kurulum ve de Montaj işlemleri kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. “NFPA Test And Maintenance, Inspection“  bakım , periyodik kontrol ve testler dokümanı esaslarına göre kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır.

 

              Mühendisliği, tasarımı, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları EMA SİSTEM tarafından yapılan sprinkler sulu söndürme sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahiptir, ayrıca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tüm sistem ekipmanları ithal edilmektedir. Sprinkler sistemleri hidrolik hesaplamaları VDS-Almanya onaylı hidrolik hesap programıyla yapılmaktadır.

Sprinkler sisteminin çalışması otomatik olarak tasarlanmaktadır. Elektriksel yahut mekanik aktivasyonla uygulama başlatma seçenekleri vardır. Sprinkler Sistemleri de 4 ana başlığa ayrılmaktadır.

  • Islak Borulu Sprinkler Sistemleri
  • Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri
  • Baskın Sprinkler Sistemleri
  • Ön Tepkimeli Sprinkler Sistemleri

 

Yapılacak keşiften sonra ve uygulama alanının  özelliklerine göre mahalde hangi tip sistemin kullanılacağı belirlenmektedir. En sık tercih edilen ve maliyeti en düşük olan sistem Islak borulu sprinkler sistemleridir. Sistem tipine göre vana kullanılacak vana grubu da değişmektedir.
Sprinkler sistemleri tüm A ve C sınıfı yangınlarda kullanılabilen sistemlerdir.
Yapılan tasarım ve projelendirmeler, müşteriye izometrik resim ve hidrolik hesaplar olarak temin edilmektedir.

 

   Yangın Pompaları

Kurulumu , temini, ve bakımları EMA SİSTEM tarafından yapılmakta olan yangın pompaları, TS EN 12485 veya NFPA 20 standartlarına uygun olarak tedarik edilmektedir FM / UL  gibi uluslararası onay kuruluşları  sertifikasyonlu pompalar da istendiği taktirde EMA SİSTEM tarafından tedarik edilebilmektedir.

Farklı  tiplerdeki yangın söndürme sistemlerine çözüm getirebilecek kapasitelerde ki farklı  tip yangın pompaları, ürün gamımız  içersinde  tasarım ve mühendisliği yapılmaktadır.

 

  • Dik Türbin Tip Yangın Pompaları
  • Dikey Hat Tipi Yangın Pompaları
  • Yatay Bölünebilir Gövdeli Yangın Pompaları
  • Sondan Emişli Yangın Pompaları

 

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 93’e göre, sistemde bir pompa kullanılması halinde ayni kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50'si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır. Kaçak giderme (jokey pompa) pompasıyla beraber, yangın pompa grubu en az 3 adet pompadan meydana gelmektedir.
Elektrikli pompa kontrol panelleri, duvar veya yer montajlı olarak tasarlanmıştır.. 380 V / 3 ~/ 50 Hz gerilimde 10 HP ile 300 HP arasında imal edilirler. Diesel pompa kontrol panelleri ise, duvar veya yer montajlı olarak tasarlanmıştır. 12 V DC ile 24 V DC gerilim değerlerinde imal edilirler.

 

   Yangın Dolapları

Satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları EMA SİSTEM  tarafından yapılan yangın dolapları ve hidrant sistemlerinin hepsi uluslararası sertifikalara sahiptir. Talebe göre sistem ekipmanları yurt içi ve yurt dışından tedarik edilebilmektedir. Tasarlarken kullanılan hidrolik hesap programları ise VDS-Almanya onaylıdır.
 

Sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin uygulandığı her yerde Hidrantlar ve yangın dolapları kullanılabilmekte olup, genellikle açık alanlarda hidrantlar kullanılır , yangın dolapları ise kapalı alanlarda kullandırılır.
Yangın dolaplarımız , TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun olarak EMA Sistemde imal edilir ve giriş vanaları 2”tır.
Yangın Hidrantı , binaya dışarıdan müdahale etmesi için  itfaiye teşkilatının dahili yangın basınçlandırma sisteminden yararlanabilmesi amacı ile tasarlanmışlardır. 2 ve 3 yollu olarak gövdeleri 4" - 6" arası, çıkış ağızları 2 1/2" olarak imal edilmiştir.
Hidrantlar itfayenin yangın esnasında  basınçlı su ihtiyacını karşılamak maksadıyla kullanılmaktadırlar. Yangın dolapları ise kapalı alanlarda çıkabilecek çok büyük çapta olmayan yangınlar için etkin bir çözüm yöntemidir.

Ayrıca  Paslanmaz yangın dolabı ve dış saha yangın dolabı çeşitleri de stoklarımızda mevcuttur.

 

  Çevre Hidrant Sistemleri

Yangın dolapları ve çevre hidrant sistemleri EMA SİSTEM tarafından  satışı, kurulumu, projelendirmesi , montajı, süpervizörlüğü ve bakımları yapılan ve de tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistem ekipmanları, ihtiyaca göre yurt içi ve yurt dışından tedarik edilebilmektedir. Dizayn ve tasarımda  kullanılan hidrolik hesap programları ise VDS-Almanya onaylıdır.
Hidrantlar ve yangın dolapları, sulu söndürme ve köpüklü söndürme sistemlerinin uygulandığı her yerde kullanılabilmekte olup,
yangın dolapları kapalı alanlarda konumlandırılır ,  hidrantlar ise çoğunlukla açık alanlarda  uygulanmaktadır. Yangın dolaplarımız , TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun olarak tarafından imal edilmektedirler ve giriş vanaları 2”tır.
Yangın hidrantı itfaiye teşkilatının binaya dışarıdan müdahale etmesi için dahili yangın basınçlandırma sisteminden yararlanabilmesi amacı ile tasarlanmışlardır. 2 ve 3 yollu olarak gövdeleri 4" - 6" arası, çıkış ağızları 2 1/2" olarak imal edilirler.
Hidrantlar TS 12258 standartlarına uygun olarak üretilirler ve yangın esnasında itfaiyenin basınçlı su ihtiyacını karşılamak maksadıyla kullanılmaktadırlar. Yangın hidrantlarımız tamamen  TS EN 14384 belgelidir. Yangın dolapları ise kapalı alanlarda çıkabilecek çok büyük çapta olmayan yangınlar içi etkin olarak kullanılmaktadır.