Yükleniyor...

Yangın Algılama Ve İhbar (Alarm) Sistemleri

HAVA ÖRNEKLEMELİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

Hava örnekleme borusu üzerindeki deliklerden fan yardımıyla çekilen hava, bir filtreden geçirilir. Böylece yanlış alarma sebebiyet verebilecek toz vb. cisimlerin, algılama hücresi içersine girmesine izin verilmez.

HAVA ÖRNEKLEMELİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ
HAVA ÖRNEKLEMELİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

Aktif hava örneklemeli sistem, ana hatlarıyla hava emiş boruları, fan, filtre ve lazer hücreden oluşmaktadır. Hava örnekleme borusu üzerindeki deliklerden fan yardımıyla çekilen hava, bir filtreden geçirilir. Böylece yanlış alarma sebebiyet verebilecek toz vb. cisimlerin, algılama hücresi içersine
girmesine izin verilmez. Filtreden geçirilerek gelen hava, algılama ünitesi içersine alınır. Algılama ünitesi, sadece lazer ışınının geçebilmesi için tasarlanan çok küçük bir açıklığa sahip, aynı zamanda tamamen
yansıtıcı ve odaklayıcı özellikli bir yarım küreden, küre içinde sürekli ışınım yapan lazer ışın tabancasından ve ışık sensöründen oluşmaktadır.

Aktif Hava Örneklemeli Sistemin Diğer Uygulama Alanları;
1. Sistem Salonları
2. Hangar ve depo gibi yüksek yerler
3. Soğuk hava depoları
4. Trafo odaları
5. Arşiv odaları
6. Tozlu mahaller (çimento, boya fabrikaları)
7. Müzeler